Kontakt

Kontakt

Spółdzielnia Gastronomiczna w Bydgoszczy

ul. Wojska Polskiego 23
85-825 Bydgoszcz
tel. 52 324 93 10
e-mail: sekretariat@restauracjebydgoszcz.pl

KRS: 0000136387; REGON: 001020111; NIP: 554 031 2013; BDO: 000065334